OZ Sofistica & klub otužilcov

Poď s nami
žiť viac
sofistikovane

Pripojte sa

S PODPOROU

01

OZ Sofistica

Komunita vedúca ľudí k spoločným aktivitám a sofistikovanému životnému štýlu.

Viac ...
02

"Odpad-Poklad"

Projekt zameraný na darovanie nepotrebných vecí a elimináciu tvorby odpadu.

Viac ...
03

Otužilecký klub

Celosvetovo uznávaná metóda na podporu zdravia tela aj ducha. Spoločné otužovanie a zdieľanie skúseností.

Viac ...
04

Darovač.sk

Nadstavbový projekt k facebookovej skupine "Odpad-poklad" zatiaľ v testovacom režime.

Viac ...

Projekty s podporou Trnavského samosprávneho kraja

Vďaka finančnej podpore TTSK sa nám v roku 2022 podaril zrealizovať projekt otužileckého klubu - "Klub Sofistica". Naša túžba celoročného otužovania sa splnila vďaka mraziacemu boxu a tak si naša komunita a široká verejnosť môže užiť mrazivý zážitok v podobe "kryhoterapie".

Občianske združenie sofistica

Aktivity OZ Sofistica podporujú sofistikovaný životný štýl najmä v oblastiach zameraných na: bezodpadový život, vzájomnú pomoc, vzdelávanie, telesný a duševný rozvoj jednotlivca, kreativitu a umeleckú činnosť, organizovanie workshopov, prednášok atď.

Facebooková skupina
ODPAD-POKLAD! Piešťany & okolie

Skupina Odpad-poklad je zameraná na eliminovanie odpadu. Pomocou nezištného darovania materiálnych vecí a služieb napomáha k redukovaniu konzumnej spoločnosti. Vstup do skupiny je podmienený platným členstvom v OZ Sofistica.

Skupina Odpad-poklad je projektom nášho občianskeho združenia. Preto ako miesto združovania používame súkromnú fb skupinu. Vyhradzujeme si plné právo na vytváranie všetkých pravidiel a podmienok členstva tejto skupiny.

Vstupom do skupiny každý člen vyjadruje svoj súhlas s dodržiavaním stanovených pravidiel. Týmto zároveň prehlasuje, že sa zaviaže riadiť sa nimi počas svojho členstva v skupine. Cieľom týchto pravidiel je vytvoriť rešpektujúce prostredie. V prípade porušenia pravidiel budú takíto členovia zo skupiny odstránení.

Zároveň si vyhradzujeme právo na pravidelnú aktualizáciu a úpravu týchto pravidiel. Tieto zmeny budú vždy zverejnené pre členov skupiny a očakávame, že členovia budú tieto zmeny rešpektovať a dodržiavať.

Veríme, že týmto spôsobom dokážeme vytvoriť pozitívne a podporujúce prostredie v našej Facebook skupine a prispievať k rozvoju nášho občianskeho združenia.

Webová stránka DAROVAC.SK

Aj vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja a projektu Tvoríme kraj sme zrealizovali náš cieľ rozšíriť facebookovú skupinu aj pre ľudí, ktorí sú "mimo sociálnych sietí". V spolupráci s firmou OnSoft s.r.o. sa nám podarilo naprogramovať a spustiť webovú alternatívu k facebookovej skupine Darovač. Po 18 mesiacoch sme tento projekt ukončili jeho archiváciou. Dôvodom pozastavenia projektu bol nedostatočný záujem verejnosti o využívanie tejto platformy.

Tomuto projektu sme venovali viac ako 1,5 roka úsilia. Na jeho realizáciu bolo použitých viac ako 5 tisíc eur.

Otužilecký klub

Cieľom otužileckého klubu SOFiSTICA je edukácia a šírenie metód prospešných pre zdravie a zvyšovanie životnej úrovne. Je to spôsob ako sa znovu spojiť s prírodou a obnoviť priodzené schopnosti nášho tela na inštinktívnej úrovni.

Objav s nami svoj potenciál

Staň sa členom nášho združenia OZ Sofistica.

Pripojiť sa teraz

Naše aktivity

Prehľad našich aktivít a plánovaných aktivít.

Otužilecký klub

Aktívne

Otužovavnie tela aj ducha ako element vo vašej zdravej životospráve.
Novinka: celoročne.

Edukačné stretnutia

Aktívne

Organizovanie prednášok, workshopov na rôzne témy, spoločenské hry a premietanie filmov.

Sieťovanie

Aktívne

Podpora budovania partnerstiev a spoluprác komunít, skupín ako aj tvorivých jednotlivcov.

S kým spolupracujeme

OZ HRAVÁ AKADÉMIA

Projekt vybudovania environmentálneho centra pre širokú verejnosť, ktoré bude mať dosah na komunity ľudí v meste Piešťany, v priľahlých obciach, s dosahom na región a turistov

ONAKÔ

Koncept bezobalových potravín pre nás znamená ďalšiu možnosť správať sa zodpovedne k životnému prostrediu, našej planéte a k sebe samým. 0 obalov= 0 odpadov

Sju Fitness

Profesionálny športový tím ľudí, ktrorí milujú endorfíny, pohyb a zdravý životný štýl. U nás si skvele zacvičíte, zabavíte sa, a bez úsmevu neodídete.

Clean.Piešťany

Faceboková skupina, ktorej členovia nie sú ľahostajní k životnému prostrediu a aktívne prispievajú k čistejším Piešťanom.

Spolupracujte s nami

Stále hľadáme partnerskú spoluprácu v zmysle rozširovania aktivít a pomoci tým, čo ju potrebujú. Formou adresného darovania dokážeme poskytnúť podporu a materiálnu pomoc.

Členstvo

Členský príspevok v minimálnej doporučenej výške 6 € na rok ako aj sponzorský dar v ľubovoľnej sume môžete poukázať na:

  • IBAN: LT69 3250 0451 1113 9412, názov príjemcu: OZ Sofistica, správa pre prijímateľa: "členský príspevok meno a priezvisko". V prípade sponzorského daru stačí uviesť do poznámky "dar".
  • informácie o banke: Revolut Bank UAB je internetová banka licencovaná Európskou centrálnou bankou. Je chránená litovským bezpečnostným systémom. Na území SR funguje od roku 2021. Transakcie sú bezpečné a bez poplatkov.