OZ Sofistica & klub otužilcov

Step up your
body and mind
with us

Pripojte sa

S PODPOROU

01

OZ Sofistica

Komunita vedúca ľudí k spoločným aktivitám a sofistikovanému životnému štýlu.

Viac ...
02

"Odpad-Poklad"

Projekt zameraný na darovanie nepotrebných vecí a elimináciu tvorby odpadu.

Viac ...
03

Otužilecký klub

Celosvetovo uznávaná metóda na podporu zdravia tela aj ducha. Spoločné otužovanie a zdieľanie skúseností.

Viac ...
04

Darovač.sk

Nadstavbový projekt k facebookovej skupine "Odpad-poklad" zatiaľ v testovacom režime.

Viac ...

Projekty s podporou Trnavského samosprávneho kraja

Vďaka finančnej podpore TTSK sa nám v roku 2022 podaril zrealizovať projekt otužileckého klubu - "Klub Sofistica". Naša túžba celoročného otužovania sa splnila vďaka mraziacemu boxu a tak si naša komunita a široká verejnosť môže užiť mrazivý zážitok v podobe "kryhoterapie".

Občianske združenie sofistica

Aktivity OZ Sofistica podporujú sofistikovaný životný štýl najmä v oblastiach zameraných na: bezodpadový život, vzájomnú pomoc, vzdelávanie, telesný a duševný rozvoj jednotlivca, kreativitu a umeleckú činnosť, organizovanie workshopov, prednášok atď.

Facebooková skupina Pre jedného odpad, pre druhého POKLAD! Piešťany & okolie

Skupina Odpad-poklad je zameraná na nezištné darovanie vecí, ktoré pre niekoho už službu splnili. Cieľom skupiny je eliminovanie odpadu a konzumnej spoločnosti, recyklácia a renovácia použitých vecí, šírenie hojnosti v materiálnych aj nemateriálnych veciach, ako aj šírenie povedomia a vzdelanosti.

Webová stránka DAROVAC.SK

Aj vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja a projektu Tvoríme kraj sme zrealizovali náš cieľ rozšíriť facebookovú skupinu aj pre ľudí, ktorí sú "mimo sociálnych sietí". V spolupráci s firmou OnSoft s.r.o. sa nám podarilo naprogramovať a spustiť webovú alternatívu k facebookovej skupine Darovač.

Otužilecký klub

Cieľom otužileckého klubu SOFiSTICA je edukácia a šírenie metód prospešných pre zdravie a zvyšovanie životnej úrovne. Je to spôsob ako sa znovu spojiť s prírodou a obnoviť priodzené schopnosti nášho tela na inštinktívnej úrovni.

Objav s nami svoj potenciál

Staň sa členom nášho združenia OZ Sofistica.

Pripojiť sa teraz

Naše aktivity

Prehľad našich aktivít a plánovaných aktivít.

Otužilecký klub

Aktívne

Otužovavnie tela aj ducha ako element vo vašej zdravej životospráve.
Novinka: celoročne.

Edukačné stretnutia

Aktívne

Organizovanie prednášok, workshopov na rôzne témy, spoločenské hry a premietanie filmov.

Sieťovanie

Aktívne

Podpora budovania partnerstiev a spoluprác komunít, skupín ako aj tvorivých jednotlivcov.

S kým spolupracujeme

OZ HRAVÁ AKADÉMIA

Projekt vybudovania environmentálneho centra pre širokú verejnosť, ktoré bude mať dosah na komunity ľudí v meste Piešťany, v priľahlých obciach, s dosahom na región a turistov

ONAKÔ

Koncept bezobalových potravín pre nás znamená ďalšiu možnosť správať sa zodpovedne k životnému prostrediu, našej planéte a k sebe samým. 0 obalov= 0 odpadov

Sju Fitness

Profesionálny športový tím ľudí, ktrorí milujú endorfíny, pohyb a zdravý životný štýl. U nás si skvele zacvičíte, zabavíte sa, a bez úsmevu neodídete.

Clean.Piešťany

Faceboková skupina, ktorej členovia nie sú ľahostajní k životnému prostrediu a aktívne prispievajú k čistejším Piešťanom.

Spolupracujte s nami

Stále hľadáme partnerskú spoluprácu v zmysle rozširovania aktivít a pomoci tým, čo ju potrebujú. Formou adresného darovania dokážeme poskytnúť podporu a materiálnu pomoc.

Členstvo

Sme novozaložené občianske združenie a hľadáme nových členov. Zaujali sme Vás? Ste rovnako zmýšľajúci a chcete sa spolu s nami podieľať na našich aktivitách a vytváraní nových? Máte vlastné nápady, ktoré zapadajú do našej činnosti? Ak je Vaša odpoveď kladná, budeme radi, ak nás budete kontaktovať a pridáte sa k nám.